Czech / English Names

Locations

Betlémská Kaple / Bethlehem Chapel
České Muzeum Hudby / Czech Museum of Music
Kostel Sv Cyrila a Metoděje / Church of Sts Cyril and Methodius
Kostel Sv Jiří / St George’s Basilica
Kostel Sv Mikuláše / St Nicholas Church
Kostel Sv Šimona a Judy / Church of Sts Simon and Jude
Ledebursky Palác / Lichtenstein Palace
Národní Divadlo / The National Theatre
Nová Scéna / The New Stage
Obecní Dům / The Municipal House
Španělská Synagoga / The Spanish Synagogue
Španělský Sál, Pražský Hrad / The Spanish Hall, Prague Castle
Statní Opéra / The State Opera
Stavovské Divadlo / The Theatre of the Estates
U Panny Marie Sněžné / Church of Our Lady of the Snows
Valdštejnský Palác / Waldenstein Palace

Orchestras

čf / Czech Philharmonic Orchestra (Česká Filharmonie)
CNSO / The Czech National Symphony Orchestra
Čskh / Czech Chamber Music Society (Český Spolek pro Komorní Hudbu)
fok / Prague Symphony Orchestra (Symfonický Orchestr Hl. M. Prahy)
SOČR / Czech Radio Symphony Orchestra (Symfonický Orchestr Českého Rozhlasu)