Legal Notice

The short version: Be nice. Don’t do anything to anyone else that you wouldn’t like done to you. For the long version: Go to our Blog and click on Ethics Statement. Kratší verze: Buďte milí. Nedělejte nikomu to, co byste nechtěli, aby někdo dělal vám. Pro delší verzi: Jděte na náš Blog a klikněte na Etický kodex.

%d bloggers like this: