Opus Osm Re:Source-The Snow Queen

The Snow Queen

Czech National Ballet principal dancer Nikola Marová sits patiently as make-up artists prepare her for “The Snow Queen” ballet. Her costume calls for more than 30,000 crystal jewels.

This background article is presented as a service to our readers by The Czech National Ballet

České verze je dole.

The Snow Queen: A Gleaming Spectacle

Music: Sergey Prokofiev
Arranged by: Julian Philips
Scenario: Michael Corder, based on Hans Christian Andersen’s fairy tale
Choreography and stage direction: Michael Corder
Sets and costumes: Mark Bailey
Lighting design: Paul Pyant
Music prepared by: Václav Zahradník

Assistant choreographers: Yuri Uchiumi, Marilyn Vella-Gatt
Ballet masters: Michaela Černá, Jiří Kodym, Marie Hybešová, Radek Vrátil
Conductors: Václav Zahradník / Sergey Poluektov
The State Opera Orchestra
The State Opera

First premiere performance: 3 March 2016
Second premiere performance: 4 March 2016
Further performances: 6, 18, 19, and 22 March; 7 and 14 May, 2016

score

All the necessary steps to a happy ending are under this cover.

This is the story – which needs no introduction – of the cruel queen who casts a spell on the boy Kay by means of a shard from her magic mirror and imprisons him in her realm, where there is no room for love. A ballet adaptation of the tale was created for the English National Ballet by the renowned English choreographer Michael Corder, to Sergey Prokofiev’s music.

Michael Corder’s ballet The Snow Queen is set to music from a lesser-known Prokofiev ballet: his final stage work, The Tale of the Stone Flower, written between 1948 and 1953. The music possesses an immense Neo-Romantic charm and brilliant orchestration, and abounds in colour.

Under the pressure of the artistic censorship in the former Soviet Union, Prokofiev and his wife decided to base the work on an old folk tale from the Ural Mountains. Though safe from allegations of “formalism”, the scenario featuring Danilo, his bride Katerina, and the Mistress of the Copper Mountain lacked the dramatic potency of either Romeo and Juliet or Cinderella. Naturally, there have been several famous adaptations of The Stone Flower, with one of the most noteworthy being Yuri Grigorovich’s 1957 production for the Kirov Theatre in Leningrad. Prague National Theatre audiences saw a staging of Prokofiev’s The Stone Flower choreographed and directed by Jiří Němeček (1960–1967, 1980–1987).

Snow Queen

The classic eternal triangle, presented in dance …

The story of Andersen’s The Snow Queen is centred on a triangle of characters very similar to the three protagonists of The Stone Flower – Kay (Danilo), Gerda (Katerina), and the Snow Queen (the Mistress of the Copper Mountain).

In both tales, the Kay/Danilo character is torn between his love for Gerda/Katerina and the icy seductions of the Snow Queen/Mistress.

Furthermore, the mixture of winter landscapes, mysterious magic, and traditional Gypsy music that so distinguishes The Stone Flower score blend beautifully with The Snow Queen story.

The choreographer Michael Corder created The Snow Queen for the English National Ballet in 2007. As he himself said, he and his team worked on the subject for several years. The composer Julian Philips arranged the score, “acting as a kind of Prokofiev manqué composing new transitions or enabling discreet cuts with a composer’s sensitivity”. Corder’s ballet adaptation of The Snow Queen does not only tell the fabulous story, it also highlights Gerda’s courage in contrast to the forcibility of the Snow Queen, the embodiment of winter and the power of nature.

The Snow Queen is now entering the prime Czech stage as part of the Czech National Ballet repertoire. The grand, traditionally conceived ballet has enchanted audiences not only with its challenging dance performances but also its dazzling, lustrous décor and costumes. The production is a truly fabulous visual experience; the attire of the Snow Queen alone is adorned with more than 30,000 crystals. The costumes and jewellery for the ballet The Snow Queen have been co-created by the Czech company Preciosa, which has also put together an original set of jewellery in a licensed series, directly for the National Theatre audience.

 

    TŘPYTIVÁ PODÍVANÁ

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Hudba: Sergej Prokofjev
Hudební úprava: Julian Philips
Hudební nastudování: Václav Zahradník
Libreto: Michael Corder podle H. Ch. Andersena
Choreografie a režie: Michael Corder
Scéna a kostýmy: Mark Bailey
Světelný design: Paul Pyant

Asistenti choreografa: Yuri Uchiumi, Marilyn Vella-Gatt
Baletní mistři: Michaela Černá, Jiří Kodym, Marie Hybešová, Radek Vrátil
Dirigenti: Václav Zahradník / Sergej Poluektov
Hraje Orchestr Státní opery
Státní opera
I. premiéra: 3. 3. 2016
II. premiéra: 4. 3. 2016
Reprízy: 6., 18., 19., 22. 3. a 7. a 14. 5. 2016

Příběh o kruté královně, která očarovala chlapce Kaje pomocí jednoho malého střípku z kouzelného zrcadla a uvěznila ho ve svém světě, kde není místo pro lásku, asi není třeba představovat. Baletní verzi tohoto díla vytvořil slavný anglický choreograf Michael Corder pro Anglický národní balet na hudbu Sergeje Prokofjeva.

Snow QueenNa počátku baletu Sněhová královna Michaela Cordera byla hudba, a sice Prokofjevův méně známý balet Kamenný kvítek. Tato partitura, vytvořená v letech 1948–1953, byla jeho posledním jevištním dílem. Hudba má nesmírný novoromantický půvab, brilantní orchestraci a oplývá barevností. Pod tlakem umělecké cenzury v tehdejším Sovětském svazu se Prokofjev a jeho manželka rozhodli postavit balet na staré pohádce pocházející z oblasti Uralu.

Ondrej Vinklat

Ondřej Vinklát (centru foto)

Scénář baletu, v němž se objevují postavy Danila, jeho nevěsty Kateřiny a Paní Měděné hory, sice nezavdával žádnou příčinu ke kritice, nicméně se nestal takovým baletním bestsellerem jako další dva slavné a divácky žádané Prokofjevovy balety, Romeo a Julie a Popelka.

Samozřejmě v historii baletu existují slavné adaptace Kamenného kvítku, například inscenace vytvořená Jurijem Grigorovičem pro Kirovovo divadlo v roce 1957. V Národním divadle v Praze jsme se s jevištní podobou Prokofjevova Kamenného kvítku mohli setkat v choreografii a režii Jiřího Němečka (v letech 1960–1967, 1980–1987).

Jádro Andersenovy Sněhové královny tvoří trojice postav, které jsou velice podobné trojici protagonistů Kamenného kvítku – Kaj (Danilo), Gerda (Kateřina) a Sněhová královna (Paní Měděné hory). V obou příbězích se hlavní hrdina – Kaj/Danilo – zmítá mezi láskou, kterou cítí vůči Gerdě/Kateřině a mrazivou svůdností Sněhové královny/Paní Měděné hory. Kombinace zimní krajiny, tajuplného kouzla a cikánské lidové hudby, charakteristické pro partituru Kamenného kvítku, podivuhodně odpovídá příběhu Sněhové královny.

Corder

Choreograf Michael Corder, první sólistka Nikola Márová

Choreograf Michael Corder postavil Sněhovou královnu pro English National Ballet v roce 2007. Nicméně, jak sám podotýká, na tématu pracoval se svým týmem několik let. Skladatel Julian Philips upravil partituru: „jako by ji napsal sám Prokofjev konkrétně pro Sněhovou královnu“. Příběh tohoto pohádkového baletu v Corderově pojetí nevypravuje jenom pohádku o vládkyni zimy, ale také přináší poselství: vyzdvihuje statečnost dívky Gerdy v protikladu s přesvědčivostí Sněhové královny jako ztělesněním zimy a moci přírody.

Nyní přichází Sněhová královna na naši první scénu, na repertoár Baletu Národního divadla. Jde o velký titul v tradičním pojetí, který uchvacuje své diváky nejen tanečními výkony, ale i oslnivou výpravou. Jde o skvostnou záležitost, vždyť například jen kostým Sněhové královny je osázen více než 30 tisíci kusy kamenů českého křišťálu. Na vzniku kostýmní výpravy, stejně jako na tvorbě šperků Sněhové královny, se podílí česká firma Preciosa, díky níž vznikla i originální sada šperků v licencované sérii přímo pro diváky Národního divadla.

Snow Queen

Photo Credits: Black-and-white photos: Martin Divíšek; color photos, Pavel Hejný

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: