Re:Source-Ballettissimo

Opus Osm BalletttReSrc 23 2 15CvrCx sj

Česká verze je dole.

This backgrounder article is presented as a service to our readers by The Czech National Ballet.

The National Theatre Ballet will present its second premiere of the season, namely, the composed evening of dancing opuses of significant European choreographers, to replace in dramaturgy of Americana III.

Ballettissimo – it is the name itself, evoking something like a plethora of ballet. It shall be designed by three European creators in a combined evening, the leitmotif of which are various views and options, how to apply conventional ballet techniques of today, both in the traditional and the very non-conforming (ultramodern) senses of the word.

The performance will begin with the Symphony No. 1 in D Major, by Gustav Mahler, an opus created by the artistic director of the National Theatre Ballet in Prague, Petr Zuska, for his ensemble in 2010, having its world premiere at EXPO in Shanghai, People’s Republic of China.

Petr Zuska

Petr Zuska

The evening’s conclusion belongs to Ludwig van Beethoven and his Symphony No. 7 in A Major, in an astounding choreography of Uwe Scholz. This world-wide known German creator, who prematurely died ten years ago, was for many years the director of the ballet ensemble in Leipzig and is frequently described as the “Balanchine of Europe.”

In between these two symphonic and previously presented pieces there appears as a contrast thereto an opus entirely new. Its creator is the Italian, Jacopo Godani, belonging among the most essential and most particular names of the present European dance stage.

Ballettissimo is very demanding in respect to its interpretation and we sincerely believe it will be attended not only by ballet fans.

1st premiere: 5 March 2015 in the State Opera
2nd premiere: 6 March 2015 in the State Opera
Further performances: 8 and 18 March, 11 April, and 9 May 2015

Symphony No. 1 D Major
Music: Gustav Mahler
Choreography: Petr Zuska
Costumes: Roman Šolc
Conductor: Jakub Klecker / Václav Zahradník
Music performed by the Orchestra of the State Opera

Reflections on the Fate of Human Forms
Music: 48nord (Ulrich Müller & Siegfried Rössert)
Choreography: Jacopo Godani
Costumes: Jacopo Godani
Staging: Jacopo Godani
Light design: Jacopo Godani

Symphony No. 7 A Major
Music: Ludwig van Beethoven
Choreography: Uwe Scholz
Costumes: Uwe Scholz
Staging: Uwe Scholz to “Beta Kappa” by Morris Louis
Light design: Uwe Scholz
Conductor: Jakub Klecker / Václav Zahradník
Music performed by the Orchestra of the State Opera

Česká verze

Opus Osm BalletttReSrc 23 2 15CvrCx sjBalet Národního divadla uvede jako druhou premiéru sezony komponovaný večer tanečních opusů význačných evropských choreografů, který v dramaturgii vystřídá inscenaci Amerikana III.

Ballettissimo – název samotný evokuje jakousi přehršel baletu. Nabídnou ji tři evropští tvůrci v kombinovaném večeru, jehož leitmotivem jsou různé pohledy a možnosti použití klasické baletní techniky současnosti – a to jak v tradičním, tak velmi novátorském slova smyslu.

Představení zahájí 1. symfonie D-dur Gustava Mahlera, opus, který vytvořil umělecký šéf Baletu Národního divadla v Praze Petr Zuska pro svůj soubor v roce 2010 a který měl svou světovou premiéru na výstavě EXPO v čínské Šanghaji.

Závěr večera patří Ludwigu van Beethovenovi a jeho 7. symfonii A-dur v úžasné choreografii Uwe Scholzeho. Tento světoznámý německý tvůrce, který před 10 lety velice předčasně zemřel, byl mnoho let šéfem baletního souboru v Lipsku a je často označován za Balanchina Evropy.

Jacopo Godani

Jacopo Godani

Mezi těmito dvěma symfonickými a již uvedenými díly se jako kontrast objeví opus zcela nový. Jeho tvůrcem je Ital Jacopo Godani, který patří mezi nejpodstatnější a nejosobitější jména současné evropské taneční scény.

Ballettissimo je interpretačně velice náročný večer a doufáme, že bude vyhledávaný nejen „baletomany“.

1. premiéra: 5. 3. 2015 ve Státní opeře
2. premiéra: 6. 3. 2015 ve Státní opeře
Reprízy: 8. a 18. 3., 11. 4., 9. 5. 2015

1. symfonie D-dur
Hudba: Gustav Mahler
Choreografie: Petr Zuska
Kostýmy: Roman Šolc
Dirigent: Jakub Klecker / Václav Zahradník
Hraje Orchestr Státní opery

Reflections on the Fate of Human Forms
Hudba: 48nord (Ulrich Müller & Siegfried Rössert)
Choreografie: Jacopo Godani
Kostýmy: Jacopo Godani
Scéna: Jacopo Godani
Light design: Jacopo Godani

7. symfonie A-dur
Hudba: Ludwig van Beethoven
Choreografie: Uwe Scholz
Kostýmy: Uwe Scholz
Scéna: Uwe Scholz podle „Beta Kappa” Morrise Louise
Light design: Uwe Scholz
Dirigent: Jakub Klecker / Václav Zahradník
Hraje Orchestr Státní opery

Photo Credits: The Czech National Ballet

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: