Re:Source – Valmont

Valmont

The game of seduction has a single rule: You must never fall in love
This backgrounder article is provided as a service to Opus Osm readers by The Czech National Ballet. Česká verze je dole.

Rehearsal, ahead of the Czech National Ballet's world premiere of 'Valmont'which shows the many faces of love and seduction. (L to R) Andrea Kramešová, Olga Čecháková, Tereza Podařilová, Marta Drastíková.

Rehearsal, ahead of the Czech National Ballet’s world premiere of ‘Valmont’ which shows the many faces of love and seduction. (L to R) Andrea Kramešová, Olga Čecháková, Tereza Podařilová, Marta Drastíková.

Scenario: Zdeněk Prokeš, Libor Vaculík
Choreography and stage direction: Libor Vaculík
Music: Franz Schubert, Pēteris Vasks
Music direction: Petr Malásek
Set design: Martin Černý
Costume design: Roman Šolc
World premiere: 26 June 2014 at the Estates Theatre; 2nd premiere performance: 1 July 2014 at the Estates Theatre; further performances: 4 and 5 July 2014
.
.
.
.
.
.

“My dear,
After Madame Merteuil caused the death of our love and I so unfortunately parted
with you upon her urging, my life has been of no avail. Too late did I come to grasp
that it is she who has yoked us all to the carriage of her schemes. She has taken all
of us hostage in her love games. I wanted to live for your happiness – and I have
destroyed it. I beseech you – return to my arms.”

The author of the famous epistolary novel Les Liaisons Dangereuses, Choderlos de Laclos, was a French army officer unable to satisfy his military ambitions and hence began devoting himself to literature. He wrote a number of poems and librettos, but is best known for Les Liaisons Dangereuses (1782), a novel
composed entirely of letters by the various characters to one another. The veracity of its action makes it the greatest work of its ilk. Almost 200 letters depict the relationship between two rakes who deform the noble ideas of philosophical libertinism into moral perversion.

The Czech National Ballet's production will be staged in 18th-century costumes and make-up. Valmont: Alexandre Katsapov; Madame de Tourvel: Marta Drastíková.

The Czech National Ballet’s production will be staged in 18th-century costumes and make-up. Valmont: Alexandre Katsapov; Madame de Tourvel: Marta Drastíková.

For the sake of their amusement, the Marquise de Merteuil and Vicomte de Valmont interfere in other people’s lives and hatch schemes that ultimately bring about their downfall. Emotionless sensuality becomes an art of strategy, calculated to the finest detail, and this cynical approach to morality and human responsibility not only hurts the innocent victims but also turns against their tormentors themselves. On the surface, there is the seemingly faultless and immaculately mannered aristocratic elite, yet lifting the mask reveals the rotten core underneath.

Cruelly bizarre is how easily one can fall into the life game whose rules are determined by others. No one is an island, we all are influenced and formed by the milieu surrounding us. Sometimes it is difficult to recognise when we decide about our life ourselves and when others do so on our behalf…

The story of cynical hedonists has been adapted by the Czech choreographer Libor Vaculík to music by Franz Schubert, Pēteris Vasks and Petr Malásek. The chamber production oscillates between dance theatre and drama. Libor Vaculík does not aim to shock by a grand work, focusing instead on a delicate, sensitive portrayal of the protagonists’ natures.

The main mover of the action is the depraved Marquise de Merteuil, a beautiful, scheming widow constantly pulling the strings. Libor Vaculík has entrusted this challenging role to Tereza Podařilová, alternating with Zuzana Šimáková, whose remarkable performances, femininity and seductiveness are bound to enthral us all. The other lead character is the Vicomte de Valmont, hunter and hedonist, who will be portrayed by Alexandre Katsapov / Jiří Kodym. This too is a wonderful role for outstanding dancers, whose stage experience and mature dramatic artistry will dazzle the audience.

Other characters love, betray and succumb on the chessboard of the game, most notably, the virtuous Madame de Tourvel (Marta Drastíková / Kristýna Matějková) and the jejune Cécile (Andrea Kramešová / Morgane Lanoue). Appearing in other roles will be the current ballet masters and former Czech National Ballet soloists Nelly Danko (Madame de Volanges) and Luboš Hajn (the Comte de Gercourt).

Come and enjoy this piece of dance theatre and learn the rules of the libertine game, in which the watchword is: “Seduce but don’t be seduced.”

This ballet, premiering June 26 and July 1, is based on the novel 'Dangerous Liasons.'

This ballet, premiering June 26 and July 1, is based on the novel ‘Dangerous Liasons’

VALMONT

Hra na svádění má jediné pravidlo: Nikdy se nesmíš zamilovat…

Libreto: Zdeněk Prokeš, Libor Vaculík
Choreografie a režie: Libor Vaculík
Hudba: Franz Schubert, Pēteris Vasks
Hudební režie: Petr Malásek
Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Roman Šolc
Asistent režie, projekce: Ladislav Plecitý
Asistenti choreografa: Nelly Danko, Radek Vrátil
Světová premiéra: 26. 6. 2014 ve Stavovském divadle
II. premiéra: 1. 7. 2014 ve Stavovském divadle
Reprízy: 4. a 5. 7. 2014

„Má drahá, po tom, co se paní Merteuil stala příčinou smrti naší lásky a já se s Vámi na její popud tak nešťastně rozešel, můj život není k ničemu. Pozdě jsem pochopil, že je to ona, která nás všechny
zapřáhá do kočáru svých intrik. Všechny nás bere jako rukojmí svých milostných her. Chtěl jsem žít pro Vaše štěstí – a zničil jsem je. Snažně Vás prosím – vraťte se do mé náruče.“

Nebezpečné známosti je román psaný v dopisech. Autor Choderlose de Laclos – důstojník francouzské armády neschopen uspokojit své vojenské ambice začal psát. Zkoušel uspět s několika básněmi a librety k opeře a vydal Nebezpečné známosti čili souhrn dopisů jedné společnosti a veřejnosti pro poučení společnosti jiné (1782). Román založený na psychologické analýze, odhalující osobnost postav a křivost jejich dopisů. Věrohodnost děje z něj činí největší dílo svého druhu. V téměř dvou stech dopisech je v románu vylíčen vztah dvou „libertinů”, kteří ušlechtilé myšlenky filozofického libertinství znetvořili v mravní nezávaznost – markýzy de Merteuil a vikomta de Valmont – tito dva lidé pro své pobavení zasahují do cizích osudů, roztáčejí soukolí, jež je nakonec smete.

Alexandre Katsapov, Tereza Podařilová

Valmont: Alexandre Katsapov; Paní de Tourvel: Marta Drastíková

Láska zbavená citů se stává uměním strategie, chladně vypočítané do sebemenších podrobností, a na tento cynický přístup k morálce a lidské zodpovědnosti nakonec doplácejí nejen nevinné oběti, ale i jejich honci. Na povrchu je aristokratická smetánka bez chyby a hříchu, ale stačí poodkrýt masku a vidíme zkažené nitro nehodné obdivu či následování. Je až krutě bizarní, jak snadno se můžeme dostat do hry života, jejíž pravidla ale určují jiní lidé. Nikdo není člověkem sám o sobě, ale utváří ho a ovlivňuje okolní prostředí. Někdy je obtížné rozeznat, kdy o sobě ještě rozhodujeme my sami nebo ostatní…

Příběh o cynických poživačnících vytvořil známý český choreograf Libor Vaculík na hudbu Franze Schuberta, Pēterise Vaskse a v hudební režii Petra Maláska. Komorní Národní divadlo, inscenace osciluje na pomezí baletu a tanečního divadla. Libor Vaculík nechce šokovat výpravným dílem, ale naopak se zaměřuje na jemné, citlivé vykreslení jednotlivých charakterů postav.

Hlavní hybatelkou děje je vdova, libertinka, krásná markýza de Merteuil, tahající za provázky zákulisních dvorských intrik. Libor Vaculík do této bohaté role obsadil Terezu Podařilovou a v alternaci Zuzanu Šimákovou, na jejichž nevšední výkony, ženskost a svůdnost se určitě můžeme těšit.
Druhým protipólem příběhu je samozřejmě lovec a poživačný milovník, vikomt de Valmont – na scéně Alexandre Katsapov nebo Jiří Kodym. I zde jde o krásnou roli pro vynikající interprety, jejichž jevištní taneční zkušenost a vyzrálé herectví slibují divácký požitek.

Na pomyslné šachovnici hry na svádění milují, zrazují a podléhají také další postavy: ctnostná paní de Tourvel (Marta Drastíková nebo Kristýna Matějková), panenská Cécile (Andrea Kramešová nebo Morgane Lanoue). Své role si naplno vychutnávají také současní baletní mistři, dříve sólisté Baletu ND, Nelly Danko (paní de Volanges) a Luboš Hajn (Hrabě de Gercourt).

Přijďte se seznámit se zásadami libertinů, užít si toto taneční divadlo a mějte na paměti, že důležité je: „Svést, ale nebýt sveden.“

– Helena Bartlová, Czech National Ballet

Photo Credits: Hana Smejkalová

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: