The Commitments, Part 7: Anna’s Advice to Young Women

Still at an impressionable age - 'conducting lady' Marin Alsop gets pointers from Leonard Bernstein

Still at an impressionable age – ‘conducting lady’ Marin Alsop gets pointers from Leonard Bernstein

Women conducting business is nothing new. But women in the conducting business is still new and controversial. Prague Conservatory conducting/voice student Anna Novotná tells us exactly why.

Česká verze je dole.

Anna Novotná, Prague
3rd year, Classical singing, conducting

This year I started to study the amazing thing called conducting, as my second main subject (the first one is classical singing).

And I bet you have already realized I am a girl, so I could know a little bit about this global issue.

Now, you might ask, why did I choose the career of conductress even though I have already had the privilege to study something so wonderful and interesting as opera singing?

The answer is really simple. I’ve always wanted to have the best relationship with music that I could, and as a conducting lady I must know practically everything about this art. The second reason is that as a small and then teenaged girl, I was absolutely fascinated by the graceful movements of conductors. It is plainly the best way to express music, I think.

Anna Novotná

Anna Novotná

If we search recent history, we can see a few female conductors, for example, Marin Alsop or Simone Young. But the number of them is not glorious at all. Female musicians just do not want to embark on this profession, sometimes really merely because of prejudices.

Some people say that the ladies have much finer and softer gestures, have not got the required penetration, or even have an excessive maternal relationship with orchestra players. I don’t think so. The only true thing could be the motherly attitude, but it is more an advantage, in my opinion.

By coincidence my professor is a female conductor as well, so I know from her that even today a lot of states are not capable of accepting the fact that woman can lead men or even stand in front of the orchestra.

Anna’s (First) Dream Comes True
I had always wanted to get into The Prague Conservatory, but it did not work the first time. It was really hard for me, because I was just 16 and something just had damaged my life already. So I tried the entrance exams to another conservatory in Prague and fortunately I was accepted. But it was still an enormous disappointment for me and I felt sort of betrayed.

The next year I bucked up and tried the exams for Prague Conservatory again and guess what!!!! I did it!! It was just like a fairytale for me, and then I realized that every cloud has a silver lining!

I learnt so many things at the other conservatory as well. I made a lot of friends there and the most important thing: I found that I will always be very grateful for my opportunity to study at my dream school. I will be proud of myself for what I proved, and I will appreciate it.

Another disadvantage for women in this business is that you can’t lead some historical ensembles, for example, because in the ancient past there were no conductresses. (Well, everything is always harder for a woman.)

It has been improving a lot during recent years and I honestly hope that it will be better and better in the future. Perhaps one day the number of conductresses will be equal to the number of conductors. Maybe my generation or just me will contribute to the further development of this issue.

To know at least a little about this topic is important for everyone, not only musicians, because it helps you have a closer relationship with music; and it is very closely associated with emancipation, the position of women in society, and generally with the development of mankind and society.

Young ladies who are thinking of studying conducting or choirmastership: Don’t be afraid, and go ahead! It is totally worth it!
.

Written by Anna Novotná; English version edited by Mary Matz; Czech version translated by Tereza Vařechová
.
.

Oddanost, 7. část: Anniny rady mladým dámám

Still at an impressionable age - 'conducting lady' Marin Alsop gets pointers from Leonard Bernstein

Still at an impressionable age – ‘conducting lady’ Marin Alsop gets pointers from Leonard Bernstein

Ženské dirigování není nic nového. Ale ženy v dirigentství jsou stále něčím kontroverzním. Studentka oboru zpěvu a dirigovaní na Pražské konzervatoři Anna Novotná nám vysvětlí, proč přesně tomu tak je.

Anna Novotná, Praha
Třetí ročník, klasický zpěv a dirigování

Letos jsem začala studovat úžasný obor zvaný dirigování. Je to můj druhý hlavní obor (tím prvním je klasický zpěv). Vsadím se, že už vám došlo, že jsem dívka. A tak bych o tomto světovém tématu měla něco vědět.

Asi se nyní ptáte, proč jsem si vybrala právě kariéru dirigentky, když už mám to privilegium studovat něco tak překrásného a zajímavého jako operní zpěv.

Odpověď je ale velmi jednoduchá. Vždycky jsem chtěla mít k hudbě ten nejlepší možný vztah, a jako dirigentka musím o tomto umění vědět v podstatě úplně všechno. A tím dalším důvodem je to, že jsem jako malá holka, ale i později jako teenager, byla vždycky fascinovaná těmi elegantními pohyby dirigentů. Myslím si, že je to nepochybně nejlepší způsob vyjádření hudby,

Well-known conducting teacher Miriam Němcová has influenced many future musicians and conductors at Prague Conservatory

Well-known conducting teacher Miriam Němcová has influenced many future musicians and conductors at Prague Conservatory

Při pohledu do nedávné historie objevíme pouze několik málo dirigentek, jako například Marin Alsop nebo Simone Young. Ale jejich počet není vůbec značný. Ženy hudebnice zkrátka nechtějí zakotvit u této profese, někdy jenom kvůli předsudkům. Někteří lidé tvrdí, že ženy mají jemnější a měkčí gesta, že nemají požadované vcítění, nebo dokonce že mají až příliš mateřský vztah se členy orchestru. To si ale nemyslím. Zrnko pravdy by možná mohlo být na tom mateřském přístupu, ale to považují spíše za výhodu.

Čistě náhodou je mojí profesorkou také žena, dirigentka. A od ní vím, že ani dnes není mnoho zemí schopno akceptovat fakt, že i žena může vést muže, nebo se dokonce postavit před orchestr.

Další nevýhodou pro ženy v tomto oboru je to, že nemohou vést například některá historická tělesa, protože v dávné minulosti nebyly žádné dirigentky. (Nuže, vše je pro ženy těžší.)

O mnoho se to zlepšilo v posledních letech a já upřímně doufám, že to v budoucnu bude jenom lepší a lepší. Možná se jednoho dne dočkáme toho, že počet dirigentek bude stejný jako počet dirigentů.

Anně se splnil (první) sen
Vždycky jsem se chtěla dostat na Pražskou konzervatoř, ale nepovedlo se mi to napoprvé. Bylo to pro mě opravdu těžké, protože mi bylo teprve 16 a už mi něco zničilo život. A tak jsem zkusila přijímací zkoušky na jinou konzervatoř v Praze a naštěstí jsem byla přijata. Ale stále to pro mě bylo velké zklamání a cítila jsem tak nějak jako zradu.

Další rok jsem se vzchopila a zkusila přijímačky na Pražskou konzervatoř znovu. A hádejte co! Povedlo se mi to!! Bylo to pro mě jako pohádka a tehdy jsem si uvědomila, že všechno špatné je pro něco dobré!

Na té druhé konzervatoři jsem také naučila mnoho věcí, udělala jsem si tam spoustu přátel, ale to nejdůležitější bylo, že jsem zjistila, že budu vždy vděčná příležitost studovat svou školu snů. Budu pyšná na sebe a na to, co jsme dokázala. A budu si toho vážit.

Možná právě moje generace, nebo dokonce já sama, přispěje k tomuto dalšímu vývoji.

Pro všechny je důležité vědět alespoň trochu o tomto tématu, nejen pro hudebníky, protože to vám pomáhá k vytvoření bližšího vztahu s hudbou. A to je velmi úzce spojeno s emancipací, pozicí žen ve společnosti a obecně s vývojem lidstva a společnosti.

Mladé dámy, pokud přemýšlíte o studiu dirigování nebo sbormistrovství, nebojte se! Jděte do toho. Stojí to za to!

Napsala Anna Novotná; korektury anglické verze Mary Matz; český překlad Tereza Vařechová

Photo Credits: Top: Marin Alsop website; Novotná photo courtesy of the author; others, Miroslav Setnička

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: