Re:Source: The Czech Ballet Symphony II

The Czech National Ballet premieres 'Symphony II' Apr 17.
This backgrounder article is sponsored by The Czech National Ballet as a service for Opus Osm readers.

Autentickou českou verzi článku najdete níže

The Czech National Ballet presents
Ballet Symphony II

Czech Ballet Symphony II, linking up to the 2007 mixed bill, will be premiered within the “Year of Czech Music.” The performance is made up of works by Czech choreographers created to Czech music – Field Mass by Jiří Kylián, Stabat Mater by Petr Zuska and Guru, an original piece from the workshop of Viktor Konvalinka, a representative of the youngest generation of talented Czech choreographers.

Field Mass
Music: Bohuslav Martinů
Choreography: Jiří Kylián
Sets and costumes: Jiří Kylián

Stabat Mater
Music: Antonín Dvořák
Choreography: Petr Zuska
Sets: Jan Dušek
Costumes: Petra Lebdušková

Guru
Music: Jan Jirásek
Choreography: Viktor Konvalinka
Sets: Jan Dušek
Costumes: Petra Lebdušková

National Theatre Orchestra
Orchestra, Chorus and soloists of the National Theatre Opera

Conductor: David Švec
Czech premiere: 17 April 2014 at the National Theatre. Further performances Apr 18, 20, 30; May 11; and June 18, 25, with performances next fall in Sept and Oct.

2014 is the Year of Czech Music, to which we aim to respond with this production. It bears the title Czech Ballet Symphony II and links up to the 2007 production, in which music by distinguished Czech composers wedded with works created by Czech choreographers of different generations.

And the same will apply to the new triptych.

The mixed bill will open with Jiří Kylián’s legendary choreography to Bohuslav Martinů’s Field Mass. As a matter of fact, it is actually a remake, since the title was in the National Theatre repertoire previously, from 1992 to 1996.

The engrossing dynamic choreography is a powerful statement of twelve men/soldiers, bearing within a vociferous protest against war and also depicting silent, intimate fear, despair and hope. Neither the work itself nor its message has lost any authenticity after all the years.

If the ballet can be perceived as a purely male matter, the middle part of the evening will be solely female. Twelve male dancers will be replaced by twelve ballerinas, interpreting in my new choreography the first movement from Antonín Dvořák’s breathtaking Stabat Mater.

The Virgin Mary’s lamentation over the crucified Jesus Christ, a mother’s unutterable grief at losing her child, is something unknowable to men. It is the darkest and most sensitive string deep in every woman’s soul.Opus Osm CNB prem SymII solo ph

The evening will conclude with a work by the youngest of the three choreographers, Viktor Konvalinka, one of our company’s most distinct soloists and also an established creator. His youthful spirit will also be reflected in the music, written by the outstanding contemporary Czech composer (a living one, unlike the previous two), Jan Jirásek.

It goes without saying that in this case too it will concern something entirely new and original.

Therefore, for the time being it is too early to give a specific account of the choreography. What I can reveal at this juncture, however, is that unlike the Kylián and Zuska pieces it will have a mixed cast and will, possibly, be a certain alleviation of the evening.

The new production will be accompanied by live music and singing, performed by the National Theatre orchestra, soloists and chorus.

– Petr Zuska

Česká baletní symfonie II

Polní mše
Choreografie: Jiří Kylián
Scéna: Jiří Kylián
Kostýmy: Jiří Kylián

Stabat Mater
Choreografie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Petra Lebdušková

Guru
Choreografie: Viktor Konvalinka
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Petra Lebdušková

Česká baletní symfonie II navazuje na stejnojmenný večer z minulosti, kde se hudba význačných českých skladatelů potkala s tvorbou různých generací českých choreografů. Nejinak tomu bude i v tomto triptychu.

Večer bude otvírat Polní mše Bohuslava Martinů v legendární choreografii Jiřího Kyliána. Strhující dynamická choreografie je silnou výpovědí dvanácti mužů – vojáků. Nese v sobě hlasitý protest proti válce a zároveň tichý intimní strach, zoufalství i naději. Dílo samo i jeho poselství ani po mnoha letech nemohou ztratit svou autenticitu.

Opus Osm CNB SymII rt Konv Cx 02 04 014 phPokud zmíněný balet můžeme vnímat jako záležitost ryze mužskou, bude prostřední část večera výhradně ženská. Místo dvanácti tanečníků zde naopak bude dvanáct tanečnic interpretujících v nové choreografii Petra Zusky první větu Stabat Mater Antonína Dvořáka. Lamento Panny Marie nad ukřižovaným Ježíšem, tedy nevýslovná bolest matky při ztrátě dítěte, je něčím pro muže nepoznatelným. Je to ta nejtemnější a nejcitlivější struna hluboko v duši každé ženy.

Nejmladšímu z trojice choreografů, Viktoru Konvalinkovi, bude patřit závěr večera. V současnosti je Viktor jedním z nejvýraznějších sólistů souboru a zároveň již etablovaná tvůrčí osobnost. V přímé úměře s jeho mládím jde i hudební podklad, zkomponovaný vynikajícím současným skladatelem Janem Jiráskem. V tomto případě půjde o něco zcela nového a ryze autorského.

– Petr Zuska

Účinkuje soubor Baletu Národního divadla

Hraje a zpívá Orchestr, Sbor a sólisté Opery Národního divadla

Představení je součástí oslav Roku české hudby 2014.

Photo Credits: Pavel Hejny

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: