Seznamte se: Jiří Teml

Skladatel Jiří Teml gratuluje varhanici Ireně Chřibkové po právě provedené světové premiéře svého varhanního koncertu.

Začal jako ekonom, poté se stal rozhlasovým hudebním dramaturgem; každopádně tento rezidenční skladatel FOK si našel svoji jedinečnou hudební řeč.

„Moje hudební kariéra nebyla vždy snadná a přímočará,“ přiznává Jiří Teml v programu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. „Naopak se odvíjela poměrně zvláštní cestou.“

Vystudovaný ekonom pracující v oboru začal navštěvovat soukromé hodiny hudební teorie a hudební kompozice, na které nakonec docházel déle než 10 let. Jako u mnoha úspěšných skladatelů jeho „pravá“ kariéra začala až teprve, když jako čtyřicátník začal pracovat jako hudební dramaturg v plzeňském rozhlase.

Jeho první důležitý úspěch přišel jen pár let předtím, v roce 1982: jeho Fantasia Appassionata pro varhany získala třetí místo na festivalu Pražské jaro. Dnes jeho skladby pro orchestr, komorní soubory, vokální a sborová tělesa či sólové nástroje a dokonce i dvě dětské opery plní jeho dlouhý seznam úspěchů.

Jiří Teml

https://www.google.com/

Práce rezidenčního skladatele
Krátce po světové premiéře jeho Koncertu pro varhany a orchestr č. 3, Te Deum Laudamus, jsme panu Temlovi položili pár otázek týkajících se jeho práce. Zajímalo nás především, jaké jsou povinnosti rezident ního skladatele Symfonického orchestru hl. m. Prahy.

„Na rozdíl od běžné praxe, kdy skladatel nabízí svoji práci pro provedení hudebnímu tělesu, mi (bývalý) ředitel FOK Ilja Šmíd nabídl možnost provést některé mé skladby v sezóně 2012-2013,“ říká Opusu Osm. „Jelikož FOK zrekonstruoval královský nástroj – varhany, přijal jsem tuto nabídku a napsal koncert pro varhany.“

V poznámce v programu koncertu vysvětluje, že varhany byly součástí jeho života po dlouhou dobu: „od působení na nejrůznějších chrámových kůrech západočeského kraje až k poměrně bohaté tvorbě pro tento nástroj.“

Vyzkoušejte si: Městská knihovna nabízí několik CD Jiřího Temla, dva tucty notového materiálu a biografii o skladateli. Podívat se můžete na centrále (Mariánské náměstí) nebo na pobočce v Bohnicích.

Dále Opusu Osm říká: „Miluji práci s barvou skupin a jednotlivými barvami varhan. Je to nepochybně spjaté s mým neustávajícím nadšením pro vizuální umění. Nicméně přestože varhany většinou najdeme v kostelech či katedrálách, tento koncert není dělaný jen na ukázání varhan,“ upozorňuje Teml. Vybral si právě varhany a slavnostní zpěv Te Deum Laudamus jako „další symbol vítězství nad zlými a negativními úkazy současného života.“

Konverzace o hudbě v barvách

Krátkou ukázku z Temlova Concertu pro Varhany a orchestr č.3 si můžete poslechnoutkliknutím sem.

Výsledné dílo nabízí úžasný zvuk, od včelího bzučení smyčců až po velkolepost varhan. První část tohoto jednovětého koncertu tvoří dialog, „rozhovor mezi sólovým nástrojem a orchestrem,“ říká skladatel. Druhá část pracuje pouze s těmi nejbarevnějšími rejstříky orchestru. Tremolo a sólové smyčce vyvolávají potřebné napětí této poněkud tajemné části.

„Za použití tohoto a dalších více impresionistických barev a efektů, a dále bicích a varhan se snažím navodit atmosféru povznášejících duchovních hodnot, které čím dál tím více mizí z dnešního hektického způsobu života.“

Hostující dirigent Alessandro Crudele vede FOK na světové premiéře koncertu Jiřího Temla.

„Třetí a poslední část jako zrcadlo zobrazuje chaotické tempo naší doby a další negativní tendence,“ vysvětluje a dále říká: „vrcholí intenzivním zvukem, s úplným textem písně Te Deum Laudamus, který se z něj vynoří jako naděje.“

A na co se můžeme od pana Temla těšit v budoucnu? „Poptávka po nové klasické hudbě je nyní minimální, nicméně moje práce nekončí,“ říká.

Jako součást své rezidence také napsal malé dílo s lidovou příchutí, Rondo pro dudy. „A nyní,“ dodává, „připravuji ještě větší jevištní dílo inspirované dílem Franze Kafky.“

Jak je vidět, hudební cesta Jiřího Temla je zcela jistě bohatá a různorodá a rozhodně není přímočará. – oo

– Mary Matz, překlad Adam Příhoda

Photo Credits: Miroslav Setnička

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: