Where in the World? / Kde je může být?

Opus Osm

Here's our regular quiz challenging you to recognize ceilings above venues which host classical music, opera, or ballet. / Zde je náš pravidelný kvíz v rozeznávání stropů koncertních síní, sálu a dalších prostor nabízejících vážnou hudbu, operu a balet.

Autentickou českou verzi článku najdete níže.

Where In the World…?

Here’s a very interesting ceiling, obviously not one from the classic Baroque era!

If you aren’t familiar with this ceiling, hopefully, you’ll have a chance to observe it first-hand by attending a concert or other event in the atrium directly below it.

The ceiling caps off a very modern, mostly concrete but attractive, building located at 50 degrees, 6 minutes, 14.083 seconds North, 14 degrees, 23 minutes, 26.365 seconds East.

In case that wasn’t a dead giveaway, here are some more clues:

The ceiling and its building were designed by architects Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister and Petr Lešek of Projektil Architekti. They had won a design competition for the building in the year 2000.

Building construction began in 2006 and finished in early 2009; the building was opened to the public the following September. Its purpose, among other things (such as hosting concerts) is to provide a home for Czech and foreign documents in the field of technology, and applied natural and social sciences related to technology.

Before the building existed, the original collection of books and materials had been housed at the Klementinum.

Unlike the Klementinum, this high-tech building, whose atrium is decorated with amusing black designs reminiscent of a classic technical textbook, has been described as “a hi-tech living room for students.”

By now you surely know it’s the National Technical Library in Prague 6. – oo

Opus Osm

Kde je může být?

Tento nesmírně zajímavý strop evidentně nepochází z období baroka nebo klasicismu!

Pokud vám není povědomý, snad budete mít možnost si ho prohlédnout osobně při návštěvě koncertu nebo jiné akce v prostorách přímo pod ním.

Strop se nachází ve velmi moderní, ale atraktivní budově, kterou můžete nalézt na souřadnicích 50 stupňů, 6 minut a 14,083 vteřin severní šířky, 14 stupňů, 23 minut a 26,365 vteřin východní délky.

V případě, že to není dostatečně zjevná nápověda, zde je pár dalších informací.

Strop s celou budovou byl navržen architekty Romanem Brychtou, Adamem Halířem, Ondřejem Hofmeisterem a Petrem Leškem z ateliéru Projektil architekti. Za svůj projekt získali roku 2000 cenu v architektonické soutěži.

Stavba začala v roce 2006 a byla dokončena na počátku roku 2009. Pro veřejnost byla otevřena v září téhož roku. Kromě dalších záležitostí, jako je například pořádání koncertů, slouží budova především k uložení české a zahraniční technické literatury z oblasti aplikovaných přírodních a společenských věd.

Před vznikem této stavby byla původní sbírka knih a materiálů uložena v Klementinu.

Na rozdíl od Klementina je tato budova plná nejmodernější techniky. Její atrium, které navozuje atmosféru „hi-tech obývacího pokoje“, je vyzdobeno zábavnými černými kresbami, které byste klidně mohli najít v sešitě znuděného studenta technických oborů.

Teď už jistě víte, že se jedná o Národní technickou knihovnu v Praze 6.

– Překlad Hana Hrachovinová

Photo Credits: Top: Mary Matz; bottom, Miroslav Setnička

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: