Two to Tango

Ana Klimundová, guitar, and Matouš Pěruška, violin, tackle the tango.


Autentickou českou verzi najdete dole.

It Takes Two to Tango, It’s Often Said

Two Conservatory Students Take on the Tango

A lively tango filled the Prague Conservatory Concert Hall Oct 2 when two Czech Conservatory students, Anna Klimundová, guitar, and Matouš Pěruška, violin, performed Piazzolla’s Café 1930.

The event was part of “Peruvian Quena Virtuoso,” an evening of classical music played by Vlado Urlich on the quena, the South American wooden flute that resembles a child’s recorder. He was accompanied on piano by Petr Smetáček.

So what is it like for a student to perform a tango before a discerning audience after almost six years of studying traditional classical music at the Conservatory? Violinist Pěruška tells Opus Osm that he and his friend Anna Klimundová have only occasionally played tangoes; and his favorite composer is Brahms.

But by performing Café 1930 he joyfully discovered that “I can do other things than I do when playing Brahms,” he says.

Like what, for example?

“Oh, glissandoes, and changes in the different rhythms …,” he replies, looking pleased.

“Each performance is different, it’s a big ‘school’ for us,” he continues. The opportunity to witness Mr Urlich, a top musician from another country, is an extra bonus. “It’s good to watch a foreign musician — for example, it’s good to try using his fingering,” he says.

The concert was presented under the patronage of Mrs Marita Landaveri Porturas, the Ambassador of Peru as part of the Ambassadors Concert Series. Hosted by various ambassadors to the Czech Republic, the series supports promising young musicians and the cultural traditions of their respective countries.

Mr Urlich had conducted workshops for students during the week, and the last number on the concert program was D. Alomía Robles’ classic El Condor Pasa. It was performed by Mr Urlich on the Andean pan flute, accompanied by a string quartet composed of Conservatory students Dmitrij Večer, Markéta Dominikusová, Adam Pechočiak, and Zachar Fedorov. — oo

Dva do tanga

Dva konzervatoristé v zajetí tanga

Živé tango naplnilo 2. října koncertní sál pražské konzervatoře, když dva čeští konzervatoristé, Anna Klimundová (kytara) a Matouš Pěruška (housle) zahráli Piazzollovo Café 1930.

Tato událost byla součástí „Peruvian Quena Virtuoso“, večera klasické hudby v podání Vlada Ulricha, hráče na nástroj quena, jihoamerický dřevěný dechový nástroj připomínající zobcovou flétnu. Na klavír doprovázel Petr Smetáček.

Takže jaké to je pro studenta hrát tango před tak znalým publikem po více než šesti letech studia klasické hudby na konzervatoři? Houslista Pěruška Opusu Osm sdělil, že on a jeho kamarádka Anna Klimundová hrávají tango jen velmi zřídka. Jeho oblíbeným skladatelem je Brahms.

Provedením Café 1930 ale s radostí zjišťuje: „Můžu dělat i jiné věci, než když hraji Brahmse,“ říká.

Například?

„No, glissanda a různé změny tempa…,“ říká s úsměvem na tváři.

„Každé představení je jiné, je to pro nás velká škola,“ pokračuje. „Příležitost vidět pana Ulricha, špičkového umělce z jiné země, je prémie navíc. Je dobré pozorovat zahraničního hráče. Je například užitečné vyzkoušet jeho prstoklady,“ říká.

Koncert byl pořádán pod záštitou paní Marity Landaveri Porturas, velvyslankyně Peru, jako součást velvyslanecké koncertní řady. Tato řada, kterou pořádají velvyslanci z různých zemí, podporuje mladé nadějné hudebníky a kulturní tradice těchto zemí.

Ulrich pořádal během týdne semináře pro studenty a poslední na programu byl tradiční El Cóndor Pasa od Daniela Alomía Roblese. Ulrich hrál na andskou Panovu flétnu v doprovodu smyčcového kvarteta složeného ze studentů konzervatoře Dmitrije Večera, Markéty Dominikusové, Adama Pechočiaka a Zachara Fedorova.

— Mary Matz; přeložil Adam Příhoda

Photo Credits: Photo and video: Miroslav Setnička

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: