Mr Mikyska’s Music with Words / Hudba a slova pana Mikysky

Opus Osm

The ensemble performs Mr Mikyska's Quintet for Strings and Guitar / Hudebníci interpretují Kvintet pro smyčcový kvartet a kytaru.

Mr Mikyska’s Music with Words

Autentickou českou verzi naleznete pod video ukázkou.

Meeting the Modern Melodrama

In music, you can find an interesting musical form called the melodrama (in both Czech and English languages). But don’t expect the popular form of an exaggerated, 19th century Westerner about a hero, a villain, and the young woman coveted by both.

In concerts or operas, a melodrama is a musical composition accompanied by at least one person who reads a relevant text. (Or, it’s a reading accompanied by music, if you prefer.)

On Sept 14 a concert featuring a melodrama was presented at Studio Alta Hall 30 by one of the country’s youngest composers, Ian Mikyska, 18, a student at the English College in Prague.

In the melodrama Hemiplegia for Singer, Two Narrators and Ensemble, Mr Mikyska uses the writings of James Joyce and Seamus Heaney. (Hemiplegia is a type of partial paralysis.) Two narrators work with and against a male soloist, who sings the roles of a soprano operetta singer, a middle-aged lady, and a school boy.

Here, the music shows the contrast between the language of short stories and poems, plus the sources from music and the theatre referred to in Joyce’s writings, Mr Mikyska explains. “The music is a reflection of these contrasts,” he says, “setting all of the source material within the context and tradition of contemporary classical music.”

He continues, “It also uses thematic citations to provide a different context for both Joyce’s and Heaney’s narratives.”

The composer’s Metamorphoses for Two Clarinets reflects the opening of Franz Kafka’s Metamorphoses, teamed with themes from Francis Poulenc’s Sonata for Two Clarinets. “This piece looks into the tonality and cadence of speech, as opposed to ‘pure’ music,” Mr Mikyska tells Opus Osm.

His Quintet for Strings and Guitar features a classic string quartet plus the composer on guitar. Using a glass finger slide, quickly-moving bow, and other techniques, Mr Mikyska creates an intriguing musical landscape in the piece.

His interest in exploring the connection between music and words led Mr Mikyska to the melodrama genre, although his studies include not only composition by also classical music and jazz guitar. He is beginning his final year of study at The English College, and plans to apply to music conservatories in the UK and Holland next year.

You can see a snippet of the evening’s concert conducted by Ian Mikyska by clicking on the video below. — oo
This is the revised version of the article first published on Oct 1. — Ed.

Hudba a slova pana Mikysky
Toto je revidovaná verze článku vydaného 1. října.

V české hudební a literární terminologii můžeme narazit na kuriózní zmatek v používání dvou podobných pojmů – melodram a melodrama. Zatímco melodrama za svou historii nasbíralo několik významů od různých žánrů oper a filmů až po obecný výraz pro přehnaně dramatický či sentimentální výstup, melodram se v dnešní době ustálil jako označení pro recitaci doprovázenou (zpravidla vážnou) hudbou.

Melodram zazněl také 14. září na koncertě ve Studiu Alta v Hale 30 v Holešovicích. Jeho autor Ian Mikyska (18) patří k nejmladším českým skladatelům a je studentem pražské English College.

V melodramu Hemiplegie pro zpěv, dva recitátory a komorní soubor zhudebnil Mikyska slova Jamese Joyce a Seamuse Heaneyho. (Hemiplegie je druh částečné paralýzy.) Dva recitátoři spolupracují i soupeří se sólistou Michalem Turkem, který zpívá role operetní sopranistky, ženy středního věku a školáka.

Zde hudba odráží kontrasty mezi výrazovými prostředky povídek a básní a vypovídá také o hudebních a divadelních pramenech, o kterých se zmiňují Joycovy povídky. „Hudba odráží tyto kontrasty a zasazuje všechen materiál, z něhož jsem čerpal, do kontextu tradiční a současné vážné hudby“ vysvětlil pan Mikyska. „Také využívá tématické práce a vytváří tak jiný kontext k vyprávění Joyce i Heaneyho,“ doplnil.

V díle Metamorfózy pro dva klarinety ztvárnil Mikyska úvod Metamorfóz Franze Kafky a tematicky čerpal ze Sonáty pro dva klarinety od Francise Poulenca. “Tato skladba, na rozdíl od autonomních kompozic, sleduje intonaci a kadenci řeči,” uvedl Ian Mikyska pro Opus Osm.

V Kvintetu pro smyčce a kytaru se vedle klasického smyčcového kvarteta představil i sám skladatel, tentokrát jako kytarista. Použitím skleněného náprstku, tremola smyčcem a dalších technik vytvořil fascinující atmosféru skladby.

K žánru melodramu přivedl pana Mikysku zájem o vazby mezi hudbou a slovem. Kromě skladby pan Mikyska studuje i klasickou hudbu a jazzovou kytaru. Nastupuje do posledního ročníku na English College a příští rok se hodlá přihlásit na konzervatoře ve Velké Británii a Holandsku.

Video umístěné níže nabízí malou ukázku večerního koncertu dirigovaného Ianem Mikyskou.

— Mary Matz, překlad Hana Hrachovinová

Photo Credits: Photo and Video: Miroslav Setnička

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: