Zrušení premiéry vedlo k ceně (Česká verze)

Prague Philharmonic Choir

Pražský filharmonický sbor vystoupí s novou skladbou pana Klusáka letos na podzim.

Zrušení premiéry vedlo k ceně v mezinárodní soutěži

„Původně jsem skladbu napsal pro smíšené pěvecké kvarteto,“ říká skladatel. „Měla mít premiéru v pražské rotundě z jedenáctého století během večerních meditací.“ Ale premiéra Žalmu 57 skladatele Martina Klusáka byla nakonec zrušena.

Pan Klusák (25), tedy skladbu přepracoval a přihlásil ji do První mezinárodní skladatelské soutěže sponzorované Pražským filharmonickým sborem. A vyhrál.

„Získal první místo v kategorii skladeb pro smíšené sbory,“ oznámil Zbyněk Havránek z marketingového oddělení Pražského filharmonického sboru minulý týden. Ačkoli mezi 151 přihlášenými skladbami z 27 zemí bylo mnoho českých zástupců, Žalm 57 pana Klusáka se stal jediným vítězným dílem českého autora. Italská skladatelka Beatrice Barazzoni získala první místo v kategorii ženských sborů, porota neudělila cenu v kategorii mužských sborů a chorvatský skladatel Ivan Božičevic získal spolu s Martinem Klusákem první místo za skladbu pro smíšený sbor.

Hlavní cenou, jež byla udělena všem třem skladatelům, je světová premiéra jejich díla Pražským filharmonickým sborem a pořízení studiové nahrávky v Českém rozhlase.

Martin Klusak

Martin Klusák

„Chtěl jsem složit vokální skladbu na biblický text,“ vysvětluje pan Klusák pro Opus Osm, „založenou na kompozičních principech evropské staré hudby. Text tohoto žalmu mě fascinoval nejen svou průzračnou strukturou, ale také kontrastními verši a jejich expresivitou.“

Martin Klusák říká, že jeho hudební inspirace pochází z různých raných stylů, především středověké hudby ars nova. Tento styl vznikl ve Francii ve 14. století, kdy se hudební náměty posunuly od striktně náboženských do světské oblasti. „Kompoziční systém v mé skladbě je inspirován také pravidly renesančního kontrapunktu a alikvotní řadou,“ dodává skladatel.

Posluchači však nemusí nutně očekávat, že v tomto díle identifikují uvedené motivy. „Byl bych rád, kdyby lidé mohli vnímat krásu a tajemství středověké hudby rezonující v mé skladbě,“ říká. „Teď jsem velmi zvědavý, jak bude znít v podání velkého sboru,“ dodává.

Pan Klusák získal v roce 2010 a 2011 ocenění v soutěži Musica Nova za elektroakustické skladby a pokračuje ve studiu kompozice na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU). Jeho dalším záměrem je dokončit concertino pro harfu a malý orchestr.

„Téma a nálada budou zcela odlišné od těch v Žalmu 57,“ říká. „Bude to obraz neskutečného, fantastického světa, několik kapitol z příběhu pohádkové země.“

Nové dílo bude mít premiéru 26. října v Lichtenštejnském paláci na koncertě katedry skladby HAMU. –oo

- Mary Matz; přeložil Miroslav Setnička, revize Hana Hrachovinová

Photo Credits: Nahoře, Miroslav Setnička; Dole, website Martina Klusáka

Post a Comment

Your email is never shared.

%d bloggers like this: